Hướng tới macca chế biến đạt chuẩn quốc tế với  hạt macca chất lượng cao , mang lại sản phẩm hoàn hảo nhất tới tay người tiêu dùng .

Hạt mắc ca sấy nứt

Hạt mắc ca tách vỏ

Sản phẩm khác