Video Hạt Macca

Giới thiệu Tnmacca - Hạt macca tây nguyên giá sỉ

Giới thiệu Tnmacca - Hạt macca tây nguyên giá sỉ

Hạt macca tây nguyên :3 Vùng tập trung trồng macca lớn nhất tại Tây Nguyên Hiện tại

Hạt macca tây nguyên :3 Vùng tập trung trồng macca lớn nhất tại Tây Nguyên Hiện tại

Video Thực tế Hạt macca sấy nứt size 19-21 mm ( Hộp 500g )

Video Thực tế Hạt macca sấy nứt size 19-21 mm ( Hộp 500g )

Video Thực tế Hạt macca sấy nứt size 22-25mm ( Hộp 500g )

Video Thực tế Hạt macca sấy nứt size 22-25mm ( Hộp 500g )

Video Thực Tế Hạt macca sấy nứt size 26-35mm ( Hộp 500g )

Video Thực Tế Hạt macca sấy nứt size 26-35mm ( Hộp 500g )